Galleri

  • Lars Hertervig blir født på Borgøya i Tysvær, som den tredje av det som skal bli en søskenflokk på ni. Her har foreldrene hans et lite gårdsbruk. Søsteren hans skal siden komme til å fortelle at etter hvert som Lars vokser til, blir  han svært opptatt av å tegne. Alt som 5–6 åring kommer han til å  tegne med trekull på tre; trær, skyer og ting han ser på turer på øya. Han kommer hele livet til å beholde et intimt forhold til Tysvær-naturen.

  • Lars Hertervig er en mann på 29 år som flytter til sin onkel på Borgøya. Han deltar i arbeidet på gården, maler og tegner litt, men har ikke tilgang til større lerreter, og ikke til oljemaling.

  • Lars Hertervig er en mann på 35 år som vender tilbake til Stavanger fra sin onkel på Borgøya. Han blir ansatt som dagslønnet svenn hos Aanensen, og får igjen mulighet til å male større oljemalerier på lerret.