Dato
september 1805

Nicolai Wergeland får stilling som adjunkt ved Christiansand katedralskole. Han tiltrer stillingen i april kommende år. Hans kone Alette Thaulow er en av en søskenflokk på tretten. En en søsknene hennes dør ung, en drar til Amerika, en tredje blir offer for ungdommelig lettsindighet og må pensjoneres fra sin stilling som premierløytnant allerede før han er fylt 30. To av søstrene dør som ugifte frøkner. Hennes far har i sin tid vært veileder og ledsager for sønnene til grev Adam Gottlob Moltke på deres obligatoriske reiser til europeiske hoff og læresteder. På reisene den gangen skaffet han malerier til grevens kunstsamling, og han maler også selv bilder som kong Frederik V har kjøpt inn. En stund drev han kunsthandel i København. En av Alettes brødre skal komme til å bli amtsforvalter i Slesvig. En annen blir apoteker Harald Conrad Thaulow i Christiania, far til maleren Frits Thaulow. En tredje, Henrik Arnold, blir lege ved Blaafarveværket på Modum og grunnlegger Modum Bad. Johan Friedrich blir tollkasserer og Moritz Julius blir professor i kjemi ved universitetet i Christiania.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Storsveen, O. A. (2008). Mig selv: en biografi om Henrik Wergeland. [Oslo], Cappelen Damm.