Dato
23 januar 1813

Camilla Wergeland blir født i Christiansand. Hun skal komme til å vokse opp på prestegården på Eidsvoll. Hennes foreldre er Alette Dorothea Thaulow, gift Wergeland (1780-1843), og sogneprest Nicolai Wergeland (1780-1848), som har fem barn.

Henrik Wergeland (1808-1845) er den eldste i barneflokken. Camilla er nest yngst.

Korrekturlest?
Ja