Fra dato

Til dato

  • Camilla Collett (Wergeland) blir født i Christiansand, men skal komme til å vokse opp på prestegården Eidsvoll. Hennes foreldre er Alette Dorothea Thaulow, gift Wergeland (1780-1843), og sogneprest Nicolai Wergeland (1780-1848), som har fem barn. Henrik Wergeland (1808-1845) er den eldste. Camilla er nest yngst.