Fra dato

Til dato

 • Arthur Schopenhauer har denne vinteren samtaler med sin mors venn Johann Wolfgang von Goethe om fargelæren. Han har et svært dårlig forhold til sin mor, som han har hatt et alvorlig oppgjør med denne våren.

 • H.C. Andersen går på teater i Odense. Der gjør mektig inntrykk.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli Amalie Skrams første svigerfar, tar artium ved København katedralskole.

 • Henrik Wergeland er en fem år gammel gutt som er ute og går med sin to år yngre bror på veien utenfor Christiansand. Han er sliten og motløs og redd for en grop med en sten i. Det heter seg nemlig at hvis man slår på den stenen, hopper en hund frem. Han ser for seg at den hunden kommer til å ta broren hans. Og hva skal han da si til foreldrene? Han instruerer broren til å be en bønn til solen om at den må stå dem bi. Og det gjør solen.

 • Johan Ludvig Heiberg er tilbake fra et tre måneders opphold i Stockholm. Han blir gjest hos den rike handelsherre konferensråd Brun og hans skjønnlitterære hustru, Frederikke eller Friederike, født Münter. Her treffer han også prinser og diplomater, diktere, vitenskapsmenn –og den yndige og begavete datter Adelaide, også kalt Ida, som senere skal bli grevinne Bombelles. Henne dikter han bevingede dikt til. Både i hjemmet til sin mor og sin far treffer han Jens Baggesen og Oehlenschläger, som står midt oppe i en strid så intens at den kan minne om borgerkrig i det litterære miljø.

 • Ludwig van Beethoven går gjennom en vanskelig periode. Han må pleie sin tuberkulosesyke bror, er pengelens og deprimert. Venner legger merke til at han tar dårlig vare på sin fremtreden, særlig er bordmanerene udelikate. Han begynner først å komponere igjen når han får høre nyheten om Napoelons nederlag i Vitoria i Spania.

 • I København bor middelstanden, som består av embetsmenn, forretningsdrivende og andre som har råd til det, i store leiligheter eller i egne hus. Mange som driver forretning kan bruke et helt hus i fire etasjer. I kjelleren er det varelager, butikken fins i bakkeplan, i andre etasje er kontoret. I tredje etasje så er de private boligrommene, og soverommene i fjerde. På loftet bor pikene og butikksvennen, hvis de da har losji hos sin prinsipal.

 • Edvard Storm Munch, som skal bli maleren Edvard Munchs farfar, blir innsatt som sogneprest i Gjerpen. Det skal han komme til å være i nesten tyve år. Før dette har han vært huslærer hos amtmann Severin Løvenskiold på Fossum i Gjerpen. Han kommer fra Vågå, er utdannet prest fra København, er gift og har to sønner. Den ene, Peter Andreas Munch, som nå er tre år gammel, skal komme til å bli en viktig person i norsk nasjonsbygging og kulturhistorie. Etter hvert skal det komme til å bli født ni andre barn i denne familien.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, tar eksamen artium som privat dimittert ved København Kathedralskole. Her har han gått siden 1808.

 • Camilla Wergeland blir født i Christiansand. Hun skal komme til å vokse opp på prestegården på Eidsvoll. Hennes foreldre er Alette Dorothea Thaulow, gift Wergeland (1780-1843), og sogneprest Nicolai Wergeland (1780-1848), som har fem barn.

  Henrik Wergeland (1808-1845) er den eldste i barneflokken. Camilla er nest yngst.