Dato
1813

Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, tar eksamen artium som privat dimittert ved København Kathedralskole. Her har han gått siden 1808.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Schilbred, C. S. (1986). Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner: raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere. [Hvalstad, Morten Müller].