Fra dato

Til dato

 • Arthur Schopenhauer har denne vinteren samtaler med sin mors venn Johann Wolfgang von Goethe om fargelæren. Han har et svært dårlig forhold til sin mor, som han har hatt et alvorlig oppgjør med denne våren.

 • H.C. Andersen går på teater i Odense. Der gjør mektig inntrykk.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli August Müllers far, tar eksamen artium som privat dimittert ved København Kathedralskole. Her har han gått siden 1808.

 • Edvard Storm Munch, som skal bli maleren Edvard Munchs farfar, blir innsatt som sogneprest i Gjerpen. Det skal han komme til å være i nesten tyve år. Før dette har han vært huslærer hos amtmann Severin Løvenskiold på Fossum i Gjerpen. Han kommer fra Vågå, er utdannet prest fra København, er gift og har to sønner. Den ene, Peter Andreas Munch, som nå er tre år gammel, skal komme til å bli en viktig person i norsk nasjonsbygging og kulturhistorie. Etter hvert skal det komme til å bli født ni andre barn i denne familien.

 • Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli Amalie Skrams første svigerfar, tar artium ved København katedralskole.

 • Henrik Wergeland er en fem år gammel gutt som er ute og går med sin to år yngre bror på veien utenfor Christiansand. Han er sliten og motløs og redd for en grop med en sten i. Det heter seg nemlig at hvis man slår på den stenen, hopper en hund frem. Han ser for seg at den hunden kommer til å ta broren hans. Og hva skal han da si til foreldrene? Han instruerer broren til å be en bønn til solen om at den må stå dem bi. Og det gjør solen.

 • I København bor middelstanden, som består av embetsmenn, forretningsdrivende og andre som har råd til det, i store leiligheter eller i egne hus. Mange som driver forretning kan bruke et helt hus i fire etasjer. I kjelleren er det varelager, butikken fins i bakkeplan, i andre etasje er kontoret. I tredje etasje så er de private boligrommene, og soverommene i fjerde. På loftet bor pikene og butikksvennen, hvis de da har losji hos sin prinsipal.

 • Johan Ludvig Heiberg er tilbake fra et tre måneders opphold i Stockholm. Han blir gjest hos den rike handelsherre konferensråd Brun og hans skjønnlitterære hustru, Frederikke eller Friederike, født Münter. Her treffer han også prinser og diplomater, diktere, vitenskapsmenn –og den yndige og begavete datter Adelaide, også kalt Ida, som senere skal bli grevinne Bombelles. Henne dikter han bevingede dikt til. Både i hjemmet til sin mor og sin far treffer han Jens Baggesen og Oehlenschläger, som står midt oppe i en strid så intens at den kan minne om borgerkrig i det litterære miljø.

 • Ludwig van Beethoven går gjennom en vanskelig periode. Han må pleie sin tuberkulosesyke bror, er pengelens og deprimert. Venner legger merke til at han tar dårlig vare på sin fremtreden, særlig er bordmanerene udelikate. Han begynner først å komponere igjen når han får høre nyheten om Napoelons nederlag i Vitoria i Spania.

 • Camilla Wergeland blir født i Christiansand. Hun skal komme til å vokse opp på prestegården på Eidsvoll. Hennes foreldre er Alette Dorothea Thaulow, gift Wergeland (1780-1843), og sogneprest Nicolai Wergeland (1780-1848), som har fem barn.

  Henrik Wergeland (1808-1845) er den eldste i barneflokken. Camilla er nest yngst.

 • I København arrangeres det en gedigen avskjedsfest for de fire professorene som er kalt til Christiania for å bli de første professorene ved det nye universitetet der - Norges første. Det er filosofiprofessor Niels Treschow, greskprofessor Georg Sverdrup, zoologiprofessor Jens Rathke og medisinprofessor Michael Skjelderup. Sistnevnte skal komme til å bli Amalie Skrams svigerfar (men dø før hun gifter seg med hans sønn August Müller).

 • Prøysserne kjemper mot franskmennene og deres allierte for å vinne tilbake Leipzig. De allierte vinner. Rundt 20 000 er døde på begge sider.

 • Søren Kierkegaard blir født samtidig som den danske stat går konkurs. Han er det syvende barnet i en barneflokk symmetrisk bestående av tre brødre og tre søstre. Faren er hosekræmmer Michael Pedersen Kierkegaard (1756-1838), som har vokst opp på en fattig gård i Vestjylland, nærmere bestemt i den lille byen Sædding ved Skjern. Faren har tidlig dratt til København for å arbeide i onkelens butikk.

 • Conrad Nicolai Schwach, som er nordmann i København, og for noen dager siden har vært med på avskjedsfesten for de fire professorene som skal til Norge for å ta fatt på å bygge opp det nye universitetet der, har vært i Dyrehaven og festet. På veien hjem plukker han opp en hore med silkehatt, slør og silkepels. Han innbiller seg at hun må være vakker, selv om han ikke kan se ansiktet hennes. Han blir med henne hjem til en av smågatene ved Trinitatiskriken.

 • Prins Christian Frederik, Norges stattholder, besøker skipsreder, korn- og trelasthandler og Niels Aall på gården Søndre Brekke i Gjerpen. Gården ligger vakkert til, med utsikt over Skien sentrum og Skienselva. Men Skienskanalen fins foreløpig ikke: arbeidene kommer ikke til å bli startet før om mange år; i 1854, og helt ferdig kommer den ikke til å være før i 1892.

  Aall skal snart komme til å delta som en av de ledende på møtene som prinsen sammenkaller i Christiania i desember dette året og og i januar 1814 for å diskutere opprettelsen av en norsk bank.