Dato
1813

Jacob Worm Skjelderup Müller, som skal bli Amalie Skrams første svigerfar, tar artium ved København katedralskole.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner. Raadmand og Kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere. Drammen. s. 55