Image
Kilde

Westrup, Z. P. (1975). Jag har varit i Arkadien. Stockholm, Natur och kultur.

Dato
-