Dato
15 februar 1894

I verket fremmer han den monistiske teorien (influert av den tyske biologen Ernst Haeckel) at "allt är i ett", at all materie har et felles opphav, men at det uttrykker seg i motpoler, "som elektriciteten". Han beretter videre at han fortsetter med sine eksperimenter av planters nervesystem, ettersom han nå har fått sitt "laboratorium" tilsendt fra Sverige. 

Avsender
Mottaker
Sendt fra sted