Galleri

  • Frits Thaulow, Amalie Skrams gode venn, står i spissen for å arrangere Kunstnernes Sommerfest i Slottsparken i Kristiania, på det som kalles Borgen. Det er et storslått arrangement, organisert med oppfinnsomhet og mot.

    De leier Nisseberget og omskaper det til en stor middelalderborg med ringmur og skyteskår og kanoner som peker ned på Karl Johan. På grunn av sin store personlige popularitet får Thaulow med seg mange av byens beste borgere som beskyttere for arrangementet.

  • Frits Thaulow, som har avnet i fengslet etter at han ble kraftig provosert etter kritkk mot kunstnerarrangementet han har stått i spissen for på borgen i Slottsparken i Kristiania, og som i den forbindelse har fiket til Aftenpostens Amandus Schibsted, har flyttet inn i Møllergata 19 med møbler fra sitt eget hjem. Han får tilsendt mat og rett til å motta venner og slekt på besøk. Straffen lyder på 60 dager.

  • Frits Thaulow besøker Hans Jæger i fengselet sammen med Oda Engelhart. Han syns ikke det ser særlig hyggelig ut der i cellen -- det var hyggeligere den gangen han selv satt her i seksti dager etter å ha fiket til redaktør Amandus Schibsted i Aftenposten fordi han hadde fornærmet kunstnerne, syns han. Den gangen arbeidet han flittig hele tiden.

    Thaulow tilbyr Jæger å få låne en lampe, en behagelig stol og gardiner, så han kan få det litt mer behagelig. Det takker Jæger ja til.