Image
Frits Thaulow ca 1882
Dato
juni 1887

Frits Thaulow, Amalie Skrams gode venn, står i spissen for å arrangere Kunstnernes Sommerfest i Slottsparken i Kristiania, på det som kalles Borgen. Det er et storslått arrangement, organisert med oppfinnsomhet og mot.

De leier Nisseberget og omskaper det til en stor middelalderborg med ringmur og skyteskår og kanoner som peker ned på Karl Johan. På grunn av sin store personlige popularitet får Thaulow med seg mange av byens beste borgere som beskyttere for arrangementet.

Inne i borgen lages det en rekke fantasifulle bygninger, med riddersal, varietéteater, dukketeater og sirkusarena, og på åpningsdagen rir Thaulow på sin ponni Baalen med datteren Nina som våpendrager hennes gjennom byen. De har en herold og to riddere i teten, og det løses skudd fra kanonene i Borgen.

Opptoget går til kafeen Engebret på Bankplassen, og tilbake til festligheter i Borgen. Målet er å skaffe penger til en egen utstillingsbygning for kunstnerne.

Thaulow er av den oppfatning at kunstnerne skal styre sine egne saker og at tidsmessige institusjoner må ivareta deres interesser. Men alt går ikke helt knirkefritt for seg: Etter det han mener er en provokasjon mot kunstnerne fra Aftenpostens redaktør Amandus Schibsted rir han sin hest Baalen ned til avislokalene i Akersgaten og fiker til Schibsted. For dette skal han komme til å bli idømt fengselsstraff i 60 dager, og flytte inn på en fengselscelle i Møllergata 19 med møbler fra sitt eget hjem. Han kommer imidlertid til å få tilsendt mat hjemmefra, og han får rett til å motta venner og slekt på besøk.

Kielland, Bjørnson, Garborg og en rekke andre kulturpersonligheter skal komme til å sende ham varme tilrop i brevs form. Han kommer også til å ha det privilegiet å røyke i fengselet. Men han kommer ikke til å benytte seg av privilegiet. Han vil ikke provosere de andre fangene.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Poulsson, V., et al. (2006). Frits Thaulow: en internasjonal maler. Oslo, Labyrinth Press.