Galleri

  • August Strindberg og Harriet Bosse gifter seg i Stockholm, etter to måneders forlovelsestid. August har sett for seg at de skal gå i en kirke på kvelden etter aftensangen og falle på kne ved alteret, love hverandre troskap, bytte ringer og be Gud velsigne deres forbindelse.

    Men det er ikke slik det blir. Vielsen finner sted på prestekontoret med Augusts bror Axel og hennes svoger Carl Möller som vitner. Hun er tjuetre år. Han er femtito.