Dato
6 mai 1900

August Strindberg og Harriet Bosse gifter seg i Stockholm, etter to måneders forlovelsestid. August har sett for seg at de skal gå i en kirke på kvelden etter aftensangen og falle på kne ved alteret, love hverandre troskap, bytte ringer og be Gud velsigne deres forbindelse.

Men det er ikke slik det blir. Vielsen finner sted på prestekontoret med Augusts bror Axel og hennes svoger Carl Möller som vitner. Hun er tjuetre år. Han er femtito.

Strindberg har to ekteskap bak seg og fire barn. Og Harriet opplever å ha blitt en offentlig person. Det er som om hun har fått en slags dronningkrone på hodet. På forsiden av tidsskriftet Teaterns mainummer viser de et bilde av Harriet som Puck. Det samme bildet skal komme til å henge som en altertavle hjemme hos Strindberg, forstørret opp i full menneskelengde, i alle årene etter at ekteskapet er over og han igjen lever alene.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ryland, K. B. J. o. N. E. (2016) Kvinnen som elsket Strindberg. Vinduet

http://www.vinduet.no/kvinnen-som-elsket-strindberg/