Fra dato

Til dato

 • Christian Krohg er i dårlig forfatning. Han har store alkoholprobemer. Han legger seg inn på Tandem, et hjem for alkoholikere i Ringsaker i Hedmark.

  ErikWerenskiold skriver i et brev at Christian Krohg er i nokså dårlig forfatning etter at Oda Krohg har reist tilbake til Paris. Han drikker tett og har bronkitt, han er så andpusten at det er fælt å se, skriver han.

  Christian får det slik hver gang Oda reiser bort med Gunnar Heiberg. Da blir han ulykkelig og gir seg helt over, kan Werenskiold fortelle.

 • August Strindberg og Harriet Bosse gifter seg i Stockholm, etter to måneders forlovelsestid. August har sett for seg at de skal gå i en kirke på kvelden etter aftensangen og falle på kne ved alteret, love hverandre troskap, bytte ringer og be Gud velsigne deres forbindelse.

  Men det er ikke slik det blir. Vielsen finner sted på prestekontoret med Augusts bror Axel og hennes svoger Carl Möller som vitner. Hun er tjuetre år. Han er femtito.

 • Amalie skriver til Jacob Hegel om at hun skriver på sin store bok, selv om benet ikke er bra. Hun ber om forskudd -- og det får hun; 400 kroner. Hun er stolt over at hun klarer å skjøtte sin egen økonomi.

 • Amalie sitter oppe om natten og skriver sitt andre brev til Irminger. Hun skriver om hvordan han for henne nesten er i ferd med å gå i ett med hennes bror Ludvig, som er det eneste av hennes døde som hun fremdeles sørger over.

  Ludvig var så uendelig god, og hun selv er et så dårlig menneske, skriver hun. Hun forteller om en episode fra de fire årene de levde sammen i Fredrikshald, da han en kveld satt og gråt i stuen fordi han hadde vært urettferdig mot henne. Den gangen kysset hun ham mildt på pannen, og følte at hun ble et bedre menneske etter det.

 • Amalie skriver et brev til sin venn Irminger og takker ham for at han skjenner på henne og sier at hun er ujevn og urolig. Hun er enig med ham, men mener at det er umulig for et menneske å skape seg om, og at alt er underlagt lovene, hvilket betyr måten man er satt sammen på, og konsekvensene av de valgene man har tatt og konsekvensene av ens handlinger.

  Hun tror det kommer til å komme en ond tid for henne nå, Men kanskje hun kommer til å komme seg gjennom den også? skriver hun.

 • Kristofer Janson er i København og har holdt foredrag. Han vil gjerne bo hos Amalie Skram, hvor hans datter Ingeborg jo også bor.

  Amalie leser hans bok Lys og frihed, og den gjør voldsomt inntrykk på henne. Hun skriver på romanen Avkoms fortsettelse, det som skal bli det femte bindet i serien om Hellemyrsfolket, men har ikke noe eksemplar av boken selv, og lurer på om hun kan be en venn om å få låne hans eksemplar. Hun tenker svært mye på sin venn Irminger.