Galleri

  • I USA utkommer Charlotte Perkins Gilmans novelle "The Yellow Wallpaper". Gilman er en sosialaktivist som holder til i California. Hun lider i perioder av dyp depresjon, og novellen er blitt til etter et besøk på hvilehjem, der hun av legen er blitt ordinert total hvile, akkurat som den kvinnelige jegfortelleren blir av sin mann i novellen - og akkurat slik Amalie Skram kommer til å bli om et par år i København.