Andre navn
Charlotte von Schardt
Kjønn
Kvinne
Fødselsdato
25 desember 1742
Fødselssted
Dødsdato
6 januar 1827
Dødssted

Galleri

  • Johann Wolfgang von Goethe er 26 år gammel og bryter igjen opp fra Frankfurt, og tar imot en innbydelse fra hertug Karl August av Sachsen-Weimar om å komme til Weimar. Han skal komme til å bli her til sin død.

    I Weimar blir Goethe en ledende embetsmann. Han arbeider med veibygging, gruvedrift, hær- og skolevesen og statsfinanser. Avgjørende betydning for hans videre utvikling som dikter får hans vennskap med Charlotte von Stein. Hun er 7 år eldre enn ham, gift med en respektert hoffmann og mor til 7 barn. Under hennes innflytelse finner Goethe frem til likevekt og harmoni.

  • Johann Wolfgang von Goethe er tilbake i Weimar etter sin Italiareise. Han går inn i en ensom periode. Forholdet til fru von Stein har kjølnet. Han er sterkt opptatt av naturvitenskapelige studier, og beskjeftiger seg med botanikk, zoologi, geologi og optikk. Hans fargelære (Zur Farbenlehre, 1810) er en hel kulturfilosofi som bl.a. retter seg mot Newtons mekaniske naturoppfatning. Diktet Die Metamorphose der Pflanzen (1799) er typisk for Goethes natur- og kunstoppfatning: bak mangfoldigheten av former ser han en urform som danner utgangspunktet for stadig nye, individuelle variasjoner.