Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
5 mars 1774
Fødselssted
Dødsdato
8 oktober 1842
Dødssted

Galleri

  • Thomasine Buntzens (senere Gyllembourg) mor dør. Thomasine er åtte år gammel. Etter dette vokser hun opp hos faren sammen med tre søstre. Johan Buntzen er en kunnskapsrik mann med mange interesser, og dette preger hans oppdragelse av døtrene. De får undervisning hjemme av filologen og forfatteren Peter Andreas Heiberg i engelsk, tysk, fransk og italiensk. Faren dyrker kunst og vitenskap, innretter et astronomisk observatorium på husets tak og fremstiller selv sine kikkerter. C.E.F. Weyse er Thomasine og søstrenes musikklærer.

  • Johan Ludvig Heiberg avlegger Examen Philosophicum ved Københavns universitet. Han far, som tidligere har nektet ham å være sammen med moren, har nå slakket på restriksjonene, og Johan er mye sammen med henne og hennes nye mann Gyllembourg, som han setter stor pris på, i deres hjem i København, som de har flyttet til etter at deres gård i Nordsjælland brant. Her treffer han H.C. Ørsted, komponisten Weyse og dikteren Adam Oehlenschläger. Også i farens hjem treffer han en rekke av tidens kulturpersonligheter, danske og franske diplomater og det øvre borgerskap.