Portrettbilde

Galleri

  • Ole Bull er nå 21 år og satser på Paris for sin karriere som musiker. Men her begynner han på bar bakke uten verken et kjent navn eller rykte; han møtes med avslag på avslag, og blir både syk og pengelens.

    En dag han leter etter losji ser han et skilt om værelse til leie. Eieren, Madame Villeminot, tar ham motstrebende inn. Sammen med henne bor nemlig sønnedatteren på fjorten, og hun vil unngå intriger. Det spørs om ikke hennes bekymringer er berettiget, for barnebarnet Alexandrine Félicié Villeminot, kalt Félicité (1818-1862), skal komme til å bli Bulls første kone.