Fødselsdato
14 august 1777
Dødsdato
4 oktober 2018

Galleri

  • Johan Ludvig Heiberg avlegger Examen Philosophicum ved Københavns universitet. Han far, som tidligere har nektet ham å være sammen med moren, har nå slakket på restriksjonene, og Johan er mye sammen med henne og hennes nye mann Gyllembourg, som han setter stor pris på, i deres hjem i København, som de har flyttet til etter at deres gård i Nordsjælland brant. Her treffer han H.C. Ørsted, komponisten Weyse og dikteren Adam Oehlenschläger. Også i farens hjem treffer han en rekke av tidens kulturpersonligheter, danske og franske diplomater og det øvre borgerskap.

  • H.C. Andersen er en fjorten år gammel gutt som har ankommet København fra Odense. Byen rommer 100.000 innbyggere. Han skal bo hos morens halvsøster, Christiane Andersdatter, som han siden i sine erindringer skal forsøke å skjule, for det går snart opp for ham at han har havnet i et bordell. Men han vil inn på Det kongelige Theater. Med seg har han et anbefalelsesbrev fra boktrykker Iversen i Odense. Det er stilet til ingen mindre enn teatrets primadonna, solodanserinnen Anna Margrethe Schall. Han oppsøker henne på den private adressen hennes i Bredgade.

  • Hans Christian Ørsted er en 43 år gammel dansk vitenskapsmann som oppdager sammenhengen mellom elektrisitet og magnetisme. Oppdagelsen skal komme til å få store konsekvenser for utviklingen av fysikk og kjemi og utforskingen av eletromagnetiske felt.