Galleri

  • Regine Schlegel, som en gang, den gangen hun het Regine Olsen og var Søren Kierkegaards forlovede, mister sin mann Frits Schlegel. De to har aldri fått barn sammen, men Frits har vært en god ektemann for Regine.

    Etter hans død bestemmer hun seg for å selge den store boksamlingen hans på auksjon. Den unge bibliotekaren og forfatteren Julius Clausen får i oppgave å lage en katalog over samlingen. Siden skal han komme til å skrive dette i sine erindringer om denne sommeren da han vanket i Regines hus: