Kjønn
Mann
Fødselsdato
7 oktober 1748
Fødselssted
Dødsdato
5 februar 1818
Dødssted

Galleri

  • Mossekonvensjonen blir undertegnet. Norge er i union med Sverige. Men unionen er annerledes enn den var mellom Norge og Danmark. Svenskene godtar 17. mai-grunnloven, med de endringer som unionen gjør nødvendig. Christian Frederik legger sin makt i Stortingets hender, samt innkaller et ekstraordinært storting for å forhandle om unionen med Sverige. Den svenske kongen Karl XIII blir Norges nye konge, men han blir aldri kronet i Norge; han er for syk til å foreta reisen.

  • Stortinget godtar i prinsippet en union med Sverige. Karl 13. blir valgt til konge i Norge. Alle nødvendige endringer er vedtatt i Stortinget. Karl 13. er en gammel mann og skal komme til å dø i 1818. I praksis er det dermed Karl Johan som regjerer fra første stund. Kort etter kongevalget kommer han til Norge og avlegger ed til forfatningen. Stortingspresident Christie, Norges fremste mann, holder en kort tale der han understreker at nordmenn og svensker nå er brødre, og at kongen ikke må foretrekke den ene fremfor den andre.