Dato
14 august 1814

Mossekonvensjonen blir undertegnet. Norge er i union med Sverige. Men unionen er annerledes enn den var mellom Norge og Danmark. Svenskene godtar 17. mai-grunnloven, med de endringer som unionen gjør nødvendig. Christian Frederik legger sin makt i Stortingets hender, samt innkaller et ekstraordinært storting for å forhandle om unionen med Sverige. Den svenske kongen Karl XIII blir Norges nye konge, men han blir aldri kronet i Norge; han er for syk til å foreta reisen.

Korrekturlest?
Ja