Galleri

  • August Strindberg er i Østerrike. Han vil danne et kloster med full frihet, men ingen kvinner. Det skal være et sted for rike ynglinger, og ha bibliotek, hage, atelier, laboratorium, orgelsal.

    I klosteret skal man bekjempe dyret i seg. Han henviser mye til buddhistiske tekster i brevene sine til vennen Leopold Littmansson, og kaller seg selv "Buddha" eller "Svinet Buddha".

  • August Strindberg anokmmer Paris og drar videre til Versailles. hvor han tar inn hos den velhavende barndomsvennen Leopold Littmannsson.

    Han skriver avisaritkler med det formål å gjøre inntrykk i offentligheten. Han skriver om astronimi, kjemi, fysikk, filosofi, botanikk, svensk.franske relasjoner i kulturhistorisk perspektiv, fotografi og kvinnehat og kvinnedyrkelse.