Dato
17 august 1894

August Strindberg anokmmer Paris og drar videre til Versailles. hvor han tar inn hos den velhavende barndomsvennen Leopold Littmannsson.

Han skriver avisaritkler med det formål å gjøre inntrykk i offentligheten. Han skriver om astronimi, kjemi, fysikk, filosofi, botanikk, svensk.franske relasjoner i kulturhistorisk perspektiv, fotografi og kvinnehat og kvinnedyrkelse.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hogemann, A. (2012). Med Strindberg, Hill och Aguéli i Paris. Stockholm, Gidlunds förlag. s. 87