Galleri

  • Edvard og Nina Grieg har nå funnet tilbake til hverandre igjen etter en turbulent tid. De møter sine venner Marie og Frants Beyer, og reiser sammen med dem på ferie til Roma.

    Italia-oppholdet skal komme til å virke som en foryngelseskur for Edvard, og vel tilbake i Lofthus skriver han sin komposisjon i rokokkostil, "Fra Holbergs tid", opprinnelig for piano, senere også instrumentert for strykeorkester.

    Han er nå blitt 41 år gammel og føler behov for et fast punkt i tilværelsen: et trygt, godt hjem, og aller helst et hjem i nærheten av vennene Frants og Marie Beyer.

  • Edvard og Nina Griegs nye hjem Troldhaugen står klart ved Nordåsvannet ved Bergen. Rett på den andre siden av bukten bor deres kjære venner Frants og Marie Beyer, det er så nært at de kan rope til hverandre over bukten.

    Men selv ikke Troldhaugen i vårskrud kan få Grieg til å falle til ro. Han lengter igjen ut igjen. Bergen føles igjen som en utpost, kjedelig, preget av «fortvilet slapphed og materialisme», mener han.