Galleri

  • Erik Skram blir denne sommeren skarpt kritisert av litteraten Vilhelm Møller, som i en artikkel i tidsskriftet Tilskueren analyserer Skram gamle artikkel fra 1882 om den offentlige henrettelsen av forbryteren Anders Nielsen Sjællander i 1882.

    Møller er en litterat på Eriks alder, dessuten tidsskriftredaktør og oversetter. Artikkelen er 19 sider lang og har tittelen "Erindringsforvanskninger". Den sammenlikner de 40 avhørene som var blitt samlet inn av de to dommerne i saken den gangen.