Image
Erik Skram ca 1890
Dato
1896

Erik Skram blir denne sommeren skarpt kritisert av litteraten Vilhelm Møller, som i en artikkel i tidsskriftet Tilskueren analyserer Skram gamle artikkel fra 1882 om den offentlige henrettelsen av forbryteren Anders Nielsen Sjællander i 1882.

Møller er en litterat på Eriks alder, dessuten tidsskriftredaktør og oversetter. Artikkelen er 19 sider lang og har tittelen "Erindringsforvanskninger". Den sammenlikner de 40 avhørene som var blitt samlet inn av de to dommerne i saken den gangen.

Hensikten med artikkelen er å vise hvor utydelig mennesker opplever og siden refererer en begivenhet. Artikkelen gir inntrykk av å være et angrep på en uvenn.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten. s. 187-188