Galleri

  • Stanislaw Przybyzsewski, som er tospråklig (tysk og polsk), opplever stor suksess med sitt første teaterstykke For Lykke for tiden. Stykket har allerede hatt en tyskspråklig premiere i Praha for et års tid siden, og det har åpnet for en betydelig karriere innen teatret som skal komme til å vare de kommende ti årene, over hele Sentral-Europa og i Russland, hvor blant annet Vsevolod Meyerhold og andre nyskapende teaterregissører skal komme til å sette opp stykkene hans.