Dato
februar 1899

Stanislaw Przybyzsewski, som er tospråklig (tysk og polsk), opplever stor suksess med sitt første teaterstykke For Lykke for tiden. Stykket har allerede hatt en tyskspråklig premiere i Praha for et års tid siden, og det har åpnet for en betydelig karriere innen teatret som skal komme til å vare de kommende ti årene, over hele Sentral-Europa og i Russland, hvor blant annet Vsevolod Meyerhold og andre nyskapende teaterregissører skal komme til å sette opp stykkene hans.

Som i alle andre stykker av Przybyzsewski handler dette om pasjoner, utroskap, grusomme skjebner, mord og selvmord. Forfatteren er nå blitt en kjent kulturpersonlighet, men han er alltid blakk, til tross fra honarene som teatrene betaler.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kosicka, J., D. Gerould and S. Przybyszewska (1989). A life of solitude : Stanisława Przybyszewska : a biographical study with selected letters. Evanston, Ill, Northwestern University Press.

https://books.google.no/books?id=61VJ2eRFZsMC&pg=PA62-IA5&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false