• Slaget ved Dybbøl i danskenes krig mot Østerrike og Preussen pågår for fullt. Danske tap er 800 drepte, 4000 er sårede og tatt til fange. Preussiske og østerikske tropper har kun mistet 250 mann, selv om de er den angripende hær. De danske styrkene trekker seg tilbake til Als. Erik Skram er en av soldatene som er med i krigen.

  • Beleiringen av Als i den dansk-tyske krig. De danske tapene er på mer enn 3000 mann. Nå ligger hele Jylland åpen for tyske tropper. Fredsslutningen er ikke lenger et spørsmål om forhandlinger, men om den preussiske kansler Otto von Bismarcks diktat. Og han krever hele Slesvig, også den delen som er ubestridt dansk. Erik Skram blir hardt såret i kamp ved Kjære by og havner i preussisk fangenskap. Tre kuler gjennom lår, hånd og mage i løpet av et kvarter. Erik havner på Augustenborg lasarett. Han er 17 år gammel.

  • Henriette Steen tar lærerinneeksamen. Etter dette reiser hun til Als, hvor hun underviser danske familiers barn frem til 1871. Hun er 26 år gammel og har hatt et kjærlighetsforhold til Viggo Hørup i fem år.