Dato
29 juni 1864

I den dansk-tyske krig er de danske tapene nå på mer enn 3000 mann. Hele Jylland ligger nå åpen for tyske tropper. Fredsslutningen er ikke lenger et spørsmål om forhandlinger, men om den preussiske kansler Otto von Bismarcks diktat. Og han krever hele Slesvig, også den delen som er ubestridt dansk.

Erik Skram, som har gått inn i krigen med stor kampvilje og entusiasme, blir hardt såret i kamp ved Kjære by og havner i preussisk fangenskap. Tre kuler gjennom lår, hånd og mage i løpet av et kvarter.

Erik havner på Augustenborg lasarett. Han er 17 år gammel nå. Han kommer til å bli på lasarettet lenge, og siden blir han sendt hjem til familien i København. Han kommer siden til å skrive en utfyllende beretning om hendelsene rundt da han ble såret i krigen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Dansk Biografisk leksikon, København: Gyldendal 1902,

og

Erik Skram: Tilskueren. mars 1894. Utgiver: N. Nergaard.

og

Brev til Georg Brandes 26 nov 1883, ES og AS div Det kgl bibl, Georg Brandes arkiv 1C

og

Krogh, T. (1984). Viggo Hørup: En illustreret levnedsskildring. København: Gyldendal.