Galleri

  • Hulda og Arne Garborg oppholder seg i Tyskland sammen med sønnen Tuften, som er halvannet år gammel nå. De bor lenge i München, der det fins mange skandinaver, blant annet Henrik Ibsen, og den svensk-finske forfatteren Adolf Paul, som de gjerne rangler med. Forfatteren Gabriel Finne bor også her. De har mye kontakt med tyske intellektuelle, som viser stor beundring for Arne. Men fremdeles står naturalistenes hovedfiende, Paul Heyse, sterkt. Hans litteratur er lys og romantisk og må tåle mye forakt fra de unge, fremadstormende naturalistene. Heyse bor også i München.

  • Arne Garborg og Hulda er fremdeles i Tyskland. Arne er syk og overarbeidet. Hulda skriver brev til hans søster i Minnesota på vegne av ham. Hun kan fortelle at de har en sønn på 15 måneder som er stor og tykk med blå øyne og lyst hår. Arne mener han likner på broren Abel.