Dato
januar 1889

Hulda og Arne Garborg oppholder seg i Tyskland sammen med sønnen Tuften, som er halvannet år gammel nå. De bor lenge i München, der det fins mange skandinaver, blant annet Henrik Ibsen, og den svensk-finske forfatteren Adolf Paul, som de gjerne rangler med. Forfatteren Gabriel Finne bor også her.

De har i det hele tatt mye kontakt med tyske intellektuelle, som viser stor beundring for Arne. Men fremdeles står naturalistenes hovedfiende, Paul Heyse, sterkt. Hans litteratur er lys og romantisk og må tåle mye forakt fra de unge, fremadstormende naturalistene. Heyse bor også i München.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skre, A. (2011). Hulda Garborg : nasjonal strateg. Oslo, Samlaget. s. 150