Galleri

  • Det bryter ut krig mellom Danmark-Norge og Sverige. Krigen kommer til å vare i to år, utkjempes først og fremst i Småland og Blekinge, og kommer siden til å bli kalt Kalmarkrigen etter en hard strid om Kalmar slott og festning, som danskene erobrer.

    En av de viktigste årsakene til krigen ver den svenske kongen Karl 9.s territoriale krav i Finnmark. Svenskekogen  krever skatt av samene, og forsøker å befeste et svensk herredømme. Dessuten har han han anlagt Gøteborg, og det er til hinder for at Danmark-Norges konge Christian 4. kan skaffe inntekter av toll i Øresund.