Galleri

  • Johan Sebastian Welhaven er på sin Italiareise kommet til Napoli. Han står opp klokken fem om morgenen, betaler for seg på vertshuset og går til dampskipet. Det blåser kraftig opp når han er kommet om bord. Han betrakter fiskerbåtene i den sterke vinden. Etter hvert bryter det ut et fryktelig vær med storm, regn og lyn.

  • Johan Sebastian Welhaven er kommet til Pompeii. Det er en vakker kveld med enkelte fjerne lynglimt. Han blir servert av det han i dagboken sin betegner som «to frie taterbrune Opvartere». Han planlegger å ta en tur på eselrygg i morgen. Men eselet han får skal vise seg å ha et dårlig bakbein, og Welhaven er engstelig for å ri, han er bekymret for helsen, og gransker seletøy og sal nøye. Er det for dårlig, foretrekker han en spasertur, selv om han da risikerer å bli plaget av tiggere.

  • Friedrich Nietzsche er i Napoli og møter Richard Wagner for siste gang. Etter dette er det slutt mellom ham og ekteparet Wagner, som han har beundret så dypt. Wagners musikk har betydd svært mye for ham. Han har ment at denne musikken avspeiler tilværelsens indre, språkløse grunndrift. Fra Schopenhauers filosofi har han så hentet begrepet om viljen, som metafor for denne begrepsløse virkeligheten som ligger til grunn for alt som er.

  • Søren Krøyer resier fra Firenze via Orvieto og Siena, og ender i Roma, hvor han feirer jul sammen med den skandinaviskekunstnerkolonien, bl.a. Eilif Pettersen.

  • Søren Krøyer bor med sin kone Marie hos legen Axel Munthe i Napoli om våren, blant annet fordi hans kone Marie har fått store nerveproblemer.