Galleri

  • Knud Pontoppidan blir født i Ribe som den sjette av en barneflokk som etter hvert skal komme til å øke til 16. Faren er sogneprest, moren datter av byfogden i Vordingborg. Hjemmet er velordnet og våkent overfor tidens åndelige strømninger, og Knud og hans mange søsken oppvakte vokser opp under liberale forhold.

    Knud skal etter hvert komme til å bli Amalies psykiater i København. Det skal bli han som legger henne inn på lukket avdeling på Kommunehosptialet i Københavns sjette avdeling.