Dato
10 juli 1853

Knud Pontoppidan blir født i Ribe som den sjette av en barneflokk som etter hvert skal komme til å øke til 16. Faren er sogneprest, moren datter av byfogden i Vordingborg. Hjemmet er velordnet og våkent overfor tidens åndelige strømninger, og Knud og hans mange søsken oppvakte vokser opp under liberale forhold.

Knud skal etter hvert komme til å bli Amalies psykiater i København. Det skal bli han som legger henne inn på lukket avdeling på Kommunehosptialet i Københavns sjette avdeling.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ostenfeld, I. (1978). Knud Pontoppidan som neurolog, psykiater og retsmediciner. Tillige en skildring af ham som kulturpersonlighed og nogle erindringer om ham som privatmenneske. 6te Afdelings J. S. Nielsen. Odense, Odense Universitetsforlag s. 2.