Galleri

  • I år bestiger nittenåringen Christian tronen i København, og blir dermed kong Christian 4 (Christian kvart). Siden han ble valgt til tronfølger for seksten år siden har en formynderregjering styrt på hans vegne, mens han selv har fått grundig utdannelse.

    Han behersker dermed flere språk, og har også innsikt i matematikk historie og musikk. Christian kommer til å bli den kongen som sitter lengst på tronen i den dansk-norske historien: I 60 år kommer han til å være konge.