Image
Christian 4. blir kronet til konge i København i 1596
Dato
1596

I år bestiger nittenåringen Christian tronen i København, og blir dermed kong Christian 4 (Christian kvart). Siden han ble valgt til tronfølger for seksten år siden har en formynderregjering styrt på hans vegne, mens han selv har fått grundig utdannelse.

Han behersker dermed flere språk, og har også innsikt i matematikk historie og musikk. Christian kommer til å bli den kongen som sitter lengst på tronen i den dansk-norske historien: I 60 år kommer han til å være konge.

Christian ønsker å gripe inn i politiske og økonomiske forhold med mål om å øke kongens makt og redusere riksrådets og adelens innflytelse. Han kommer også til å arbeide for å fremme byenes og borgerskapets interesser.  Han kommer til å styrke forsvaret, festningene og flåten, og sette i gang en omfattende byggevirksomhet.

Han kommer også til å være den dansk-norske kongen som interesserer seg mest for Norge: Han kommer til å besøke landet rundt 30 ganger, og reise så langt nord som til Vardø. Under hans regjeringstid kommer administrasjonen til å bli mer effektiv, og grove embetsmisbruk kommer til å bli straffet.

Han kommer til å etablere kjøpstedene Christiania og Christiansand, og etablere bergverksdrift i Kongsberg og på Røros. Og han kommer til å få en rekke barn, både innenfor og utenfor ekteskap. Barna som blir født utenfor ekteskap kommer alle til å få etternavnet Gyldenløve.

Korrekturlest?
Nei