Galleri

  • Den lille gutten som skal bli Søren Kierkegaards far, Michael Pedersen Kierkegaard, blir født i Sædding sogn på Jylland. På gården er det to hester, to kuer, to okser og seks sauer.

  • Søren Kierkegaard blir født samtidig som den danske stat går konkurs. Han er det syvende barnet i en barneflokk symmetrisk bestående av tre brødre og tre søstre. Faren er hosekræmmer Michael Pedersen Kierkegaard (1756-1838), som har vokst opp på en fattig gård i Vestjylland, nærmere bestemt i den lille byen Sædding ved Skjern. Faren har tidlig dratt til København for å arbeide i onkelens butikk.