Galleri

  • Nicolai Wergeland skriver til skoleinspektøren ved Brødremenighetens skoler i Christiansfeld i Slesvig. Han vil sende sin datter Camilla dit. Hun er blitt fjorten år gammel nå, og har nettopp vært et par år ved Jomfru Pharos pikeskole i Christiania.

    Herrnhuterne driver for denne tiden aktiv misjonsvirksomhet i Christiania. De er lutheranere, av den mildere typen som ikke preker bot og straff, men forkynner den indre, gledesfylte opplevelsen av Kristus. De mener at Jesu død opphever arvesynden, det gjelder også for kvinnene. Overfor Gud er kvinner og menn likeverdige, mener de.

  • Herman Wedel Major er en ung mann som nå er ferdig utdannet lege, han har fått beste karakter. Han har en dramatisk familiebakgrunn; han er oppvokst på Kongsgård i Kristiansand, og hans far begikk selvmord for tre år siden,. Hans forlovede Fanny Rahbek blir sinnsyk. Hun har heftige raserianfall og voldsom ødeleggelsestrang. Herman må vurdere hva han skal gjøre. Dersom hun innlegges på Dollhuset, vil hun bli sperret inne på et lite, stinkende, halvmørkt rom og overlatt dollhusets eneste opppasser, som har uinskrenket makt.