Galleri

  • Karl Marx blir født i den tyske byen Trier, som er en del av det prøyssiske storhertugdømmet Niederhein. Han er det tredje av syv barn, familien er ganske velstående. Faren er advokat, og leder for byens advokatforening. Han er jøde, og nedstammer fra en lang rekke rabbinere og forretningsmenn. Byen han vokser opp i er blitt en av Tysklands mest kosmopolittiske byer, men i det siste har det vært nedgangstider på grunn av flere års feilslåtte vinavlinger. En fjerdedel av alle innbyggerne i byen overlever med hjelp fra fattigkassen. Sosialistiske ideer har en viss innflytelse i byen.