Dato
5 mai 1818

Karl Marx blir født i den tyske byen Trier, som er en del av det prøyssiske storhertugdømmet Niederhein. Han er det tredje av syv barn, familien er ganske velstående. Faren er advokat, og leder for byens advokatforening. Han er jøde, og nedstammer fra en lang rekke rabbinere og forretningsmenn. Byen han vokser opp i er blitt en av Tysklands mest kosmopolittiske byer, men i det siste har det vært nedgangstider på grunn av flere års feilslåtte vinavlinger. En fjerdedel av alle innbyggerne i byen overlever med hjelp fra fattigkassen. Sosialistiske ideer har en viss innflytelse i byen. For ikke lenge siden har faren hans konvertert fra jødedom til luthersk kristendom. Det har vært nødvendig; det ville ikke vært mulig for ham å fortsette i yrket sitt dersom han forble jødisk. Karls mor er kjøpmannsdatter, hun er også av jødisk opphav. Om ikke lenge skal også hun gå over til kristendommen, og etter hvert også Karl og søsknene hans. Han får altså ingen jødisk oppdragelse, men heller ingen lutheransk. I stedet vokser han opp med opplysningstidens idealer, og skal komme til å få en klassisk utdannelse.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Ja