Andre navn
Karl Heinrich Marx
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
5 mai 1818
Fødselssted
Dødsdato
14 mars 1883
Dødssted

Galleri

 • Karl Marx blir født i den tyske byen Trier, som er en del av det prøyssiske storhertugdømmet Niederhein. Han er det tredje av syv barn, familien er ganske velstående. Faren er advokat, og leder for byens advokatforening. Han er jøde, og nedstammer fra en lang rekke rabbinere og forretningsmenn. Byen han vokser opp i er blitt en av Tysklands mest kosmopolittiske byer, men i det siste har det vært nedgangstider på grunn av flere års feilslåtte vinavlinger. En fjerdedel av alle innbyggerne i byen overlever med hjelp fra fattigkassen. Sosialistiske ideer har en viss innflytelse i byen.

 • Karl Marx begynner som student ved universitetet i Bonn. Helst ville han ha studert filosofi og litteratur, men det går ikke faren hans med på, han kan ikke forestille seg at sønnen skal kunne skaffe seg et sikkert livsutkomme med en slik utdannelse. Så det blir jus. Han blir medlem av studentforeningen, og sammen med kameratene der streifer han mye rundt på byens kneiper. Det går ut over karakterene. Neste år kommer han til å bli tvunget av faren til å skifte til et mer prestisjetungt universitet i Berlin.

 • Karl Marx forlover seg med søsteren til sin beste venn, Jenny von Westphalen. Hun kommer fra en tysk lavadelsfamilie, faren er godseier og embedsmann i den prøyssiske statstjenesten. Jenny er en vakker, ung kvinne på 22 år som har fått en omfattende utdannelse, og som regnes for å være byens balldronning. De to skal komme til å være forlovet i syv år før de gifter seg. 

 • Karl Marx, som nå har flyttet fra Bonn til Köln og fått stillingen som redaktør i en ny og radikalt opposisjonell avis, får besøk av en mann ved navn Friedrich Engels. Engels er fabrikkeiersønn og på vei til Manchester i England for å granske proletariatets levevilkår i all sin elendighet. 

  Marx får Engels til å skrive en rekke artikler om arbeidernes kår i England. Avisen er underlagt streng sensur, og om ikke lenge kommer den til å bli forbudt. Marx blir tvunget til å slutte som redaktør.

   

 • Karl Marx gifter seg med sin elskede Jenny von Westphalen. Han er 25 år gammel, hun er 29. De har kjent hverandre siden de var barn, og vært forlovet i syv år nå. Fedrene deres er venner, og hennes far har også kjent Karl siden han var en ung mann, de har gått spaserturer sammen, og diskutert filosofi og engelsk litteratur. Etter bryllupet flytter ekteparet til Paris, hvor de blant annet blir kjent med dikteren Heinrich Heine. De skal komme til å få syv barn.

 • Karl Marx, som for tiden befinner seg i Paris, midt i en gruppe av tyske, britiske, polske og italiensk revolusjonære, skriver på et manuskript som kritiserer den hegelske rettsfilosofien fra 1819, som han mener i altfor stor grad tar utgangspunkt i de rene abstraksjoner. Det er i dette manuskriptet at Marx for første gang tar i bruk uttrykket om at religion er opium for folket. Han skiver at enhver samfunnskritikk må ta utgangspunkt i en religionskritikk: «Kampen mot religionen er altså indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma er religionen.

 • Karl Marx treffer Friedrich Engels på Café de la Régence i Paris. De to har truffet hverandre før, men dette skal komme til å bli et enda viktigere møte, og innledningen på et langt samarbeid. Engels vil presentere for Marx en bok om den engelske arbeiderklassens kår. Han blir noen dager i Paris. De to har mye å snakke om, for Marx driver for tiden og fordyper seg i den franske revolusjonens historie. Han kritiserer de tidlige franske sosialistenes standpunkter, og er i ferd med å utvikle et nytt og eget kommunistisk standpunkt.

 • Karl Marx og Friedrich Engels blir etter påtrykk fra prøyssiske myndigheter utvist fra Paris, etter å ha gitt sin helhjertede støtte til det feilslåtte attentatet mot Prøysens konge Friedrich Wilhelm IV. Marx og Engels slår seg ned i Brüssel i Belgia. Her skriver de sammen manuskriptet Den tyske ideologi, som ettertiden skal komme til å anse som ett av deres viktigste arbeider, men de utgir det ikke. Det er deres første store utlegning av historieteorien deres, som siden skal komme til å bli kalt historisk materialisme.

 • Karl Marx og Friedrich Engels gunnlegger Den kommunistiske korrespondansekomité i Brüssel. Denne komiteen skal arbeide for at tyske og andre lands kommunister og arbeidere blir samstemte ideologisk og og samkjørte organisatorisk. Slik vil de berede grunnen for dannelsen av et proletært politisk parti.

 • Karl Marx, som for tiden befinner seg i Paris, midt i en gruppe av tyske, britiske, polske og italiensk revolusjonære, skriver på et manuskript som kritiserer den hegelske rettsfilosofien fra 1819, som han mener i altfor stor grad tar utgangspunkt i de rene abstraksjoner. Det er i dette manuskriptet at Marx for første gang tar i bruk uttrykket om at religion er opium for folket. Han skiver at enhver samfunnskritikk må ta utgangspunkt i en religionskritikk: «Kampen mot religionen er altså indirekte kampen mot den verden hvis åndelige aroma er religionen.

 • Karl Marx’ sønn utenfor ekteskap med familiens mangeårige tjenestepike Helen Demuth blir født i London. Han får navnet Fredrick, og kommer til å gå under navnet Freddy. Gjennom hele livet skal Marx gjøre alt for å skjule hendelsen. Hans gode venn Friedrich Engels påtar seg farsskapet, og sørger for at Freddy blir gitt bort til en arbeiderklassefamilie i London. Hemmeligheten skal forbli skjulti mer enn tyve år. Helen går med på ordningen. Hun blir siden forfremmet i husholderske i familien Marx. Det er bare tre måneder siden Karl Marx’ femte barn med sin kone Jenny ble født.

 • Karl Marx lider fryktelig under den allvorlige hudyksommen hidradenitis suppurativa, som blant annet gir store, betente byller ved armhulene og i skrittet. Sykdommen gjør det i perioder svært smertefullt for ham både å ligge og sitte, og den går hardt ut over selvfølelsen. I et brev til sin gode venn Friedrich Engels dette året klager han sin nød: «Borgerskapet kommer til å huske mine verkende byllersp lenge de lever». Han er snart femti år gammel nå, og lever under svært fattige og trange kår i London sammen med kone og tre døtre.