Dato
1846

Karl Marx og Friedrich Engels gunnlegger Den kommunistiske korrespondansekomité i Brüssel. Denne komiteen skal arbeide for at tyske og andre lands kommunister og arbeidere blir samstemte ideologisk og og samkjørte organisatorisk. Slik vil de berede grunnen for dannelsen av et proletært politisk parti.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Ma