Kjønn
Mann
Fødselsdato
28 november 1820
Dødsdato
5 august 1895
Dødssted

Galleri

 • Karl Marx forlover seg med søsteren til sin beste venn, Jenny von Westphalen. Hun kommer fra en tysk lavadelsfamilie, faren er godseier og embedsmann i den prøyssiske statstjenesten. Jenny er en vakker, ung kvinne på 22 år som har fått en omfattende utdannelse, og som regnes for å være byens balldronning. De to skal komme til å være forlovet i syv år før de gifter seg. 

 • Karl Marx, som nå har flyttet fra Bonn til Köln og fått stillingen som redaktør i en ny og radikalt opposisjonell avis, får besøk av en mann ved navn Friedrich Engels. Engels er fabrikkeiersønn og på vei til Manchester i England for å granske proletariatets levevilkår i all sin elendighet. 

  Marx får Engels til å skrive en rekke artikler om arbeidernes kår i England. Avisen er underlagt streng sensur, og om ikke lenge kommer den til å bli forbudt. Marx blir tvunget til å slutte som redaktør.

   

 • Friederich Engels utgir Arbeiderklassens stilling i England og dokumenterer elendige leveforhold.

 • Karl Marx treffer Friedrich Engels på Café de la Régence i Paris. De to har truffet hverandre før, men dette skal komme til å bli et enda viktigere møte, og innledningen på et langt samarbeid. Engels vil presentere for Marx en bok om den engelske arbeiderklassens kår. Han blir noen dager i Paris. De to har mye å snakke om, for Marx driver for tiden og fordyper seg i den franske revolusjonens historie. Han kritiserer de tidlige franske sosialistenes standpunkter, og er i ferd med å utvikle et nytt og eget kommunistisk standpunkt.

 • Karl Marx og Friedrich Engels blir etter påtrykk fra prøyssiske myndigheter utvist fra Paris, etter å ha gitt sin helhjertede støtte til det feilslåtte attentatet mot Prøysens konge Friedrich Wilhelm IV. Marx og Engels slår seg ned i Brüssel i Belgia. Her skriver de sammen manuskriptet Den tyske ideologi, som ettertiden skal komme til å anse som ett av deres viktigste arbeider, men de utgir det ikke. Det er deres første store utlegning av historieteorien deres, som siden skal komme til å bli kalt historisk materialisme.

 • Karl Marx og Friedrich Engels gunnlegger Den kommunistiske korrespondansekomité i Brüssel. Denne komiteen skal arbeide for at tyske og andre lands kommunister og arbeidere blir samstemte ideologisk og og samkjørte organisatorisk. Slik vil de berede grunnen for dannelsen av et proletært politisk parti.

 • Karl Marx’ sønn utenfor ekteskap med familiens mangeårige tjenestepike Helen Demuth blir født i London. Han får navnet Fredrick, og kommer til å gå under navnet Freddy. Gjennom hele livet skal Marx gjøre alt for å skjule hendelsen. Hans gode venn Friedrich Engels påtar seg farsskapet, og sørger for at Freddy blir gitt bort til en arbeiderklassefamilie i London. Hemmeligheten skal forbli skjulti mer enn tyve år. Helen går med på ordningen. Hun blir siden forfremmet i husholderske i familien Marx. Det er bare tre måneder siden Karl Marx’ femte barn med sin kone Jenny ble født.

 • Karl Marx lider fryktelig under den allvorlige hudyksommen hidradenitis suppurativa, som blant annet gir store, betente byller ved armhulene og i skrittet. Sykdommen gjør det i perioder svært smertefullt for ham både å ligge og sitte, og den går hardt ut over selvfølelsen. I et brev til sin gode venn Friedrich Engels dette året klager han sin nød: «Borgerskapet kommer til å huske mine verkende byllersp lenge de lever». Han er snart femti år gammel nå, og lever under svært fattige og trange kår i London sammen med kone og tre døtre.