Dato
1844

Friederich Engels utgir Arbeiderklassens stilling i England og dokumenterer elendige leveforhold.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2