Dato
23 juni 1851

Karl Marx’ sønn utenfor ekteskap med familiens mangeårige tjenestepike Helen Demuth blir født i London. Han får navnet Fredrick, og kommer til å gå under navnet Freddy. Gjennom hele livet skal Marx gjøre alt for å skjule hendelsen. Hans gode venn Friedrich Engels påtar seg farsskapet, og sørger for at Freddy blir gitt bort til en arbeiderklassefamilie i London. Hemmeligheten skal forbli skjulti mer enn tyve år. Helen går med på ordningen. Hun blir siden forfremmet i husholderske i familien Marx. Det er bare tre måneder siden Karl Marx’ femte barn med sin kone Jenny ble født. Dette barnet, en jente, skal komme til å dø innen et år. Når Engels på sitt dødsleie i 1895 forteller hemmeligheten til Marx’ datter Eleanor, er hun rystet. Tre år etter det kommer hun til å begå selvmord, etter å ha fått vite at hennes partner, den kjente marxistlederen Edward Aveling, i hemmelighet har giftet seg med en skuespillerinne. Karls Marx selv kommer aldri til å se denne sønnen Freddy, som kommer til å vokse opp som et forsømt og ensomt barn, og som voksen i hovedsak livnære seg som verktøymaker. Marx selv har ikke råd til barnebidrag, han er selv avhengig av økonomisk hjelp fra Engels, som fra tid til annen også sender penger til guttens underhold. Han kommer heller ikke til å ha noe kontakt med gutten. Etter Marx’ død kommer Freddy til å ha en del kontakt med sin mor, men han må alltid gå inn bakveien til familien Marx’ leilighet i London, og får aldri slippe lenger inn enn til kjøkkenet og pikeværelset. Hverken Marx eller Engels etterlater ham noen arv, men Marx’ døtre gir ham en sum av sin arv. Han skal komme til å dø som 78-åring, uten noen gang å få vite hvem som er hans virkelige far. Han kommer selv til å få en sønn som kommer til å leve frem til 1980.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Buultjens, R. (1983). "What Karl Marx hid." The New York Times.