Fra dato

Til dato

  • Karl Marx’ sønn utenfor ekteskap med familiens mangeårige tjenestepike Helen Demuth blir født i London. Han får navnet Fredrick, og kommer til å gå under navnet Freddy. Gjennom hele livet skal Marx gjøre alt for å skjule hendelsen. Hans gode venn Friedrich Engels påtar seg farsskapet, og sørger for at Freddy blir gitt bort til en arbeiderklassefamilie i London. Hemmeligheten skal forbli skjulti mer enn tyve år. Helen går med på ordningen. Hun blir siden forfremmet i husholderske i familien Marx. Det er bare tre måneder siden Karl Marx’ femte barn med sin kone Jenny ble født.